BRØØØØØØL for klimatiltak!

Klimabrølet er et initiativ for å skape en større folkelig oppslutning om klimapolitikk – også utenfor den tradisjonelle miljøbevegelsen.

Klimabrølet, som går av stabelen 30. august i byer over hele Norge, tar tak i noe mange føler på med avmakt. Mens klimakrisen er i ferd med å utfolde seg, har verden gitt seg selv 11 år på å halvere klimagassutslipp. Barn og unge over hele verden samler seg til protester i gatene, men klima uteblir stadig fra toppen av den politiske dagsorden.

– Med Klimabrølet ønsker vi en markering hvor vi oppfordrer til handling hos alle som ser alvoret i situasjonen. Målet er å samle 100 000 mennesker til å delta på det vi håper vil bli norgeshistoriens største folkemarkering og brøl, sier Even Nord Rydningen, initiativtager og styreleder i Klimabrølet.

Krever endring

Klimabrølet skal gå av stabelen foran Stortinget i Oslo, og i en rekke norske byer, fredag 30. august kl.15.

– Skal vi klare å bekjempe global oppheting må politikerne forstå at vi, på tvers av politisk tilhørighet og samfunnslag, er mange som står sammen og krever endring. Vi vil at de skal se hva velgerne faktisk er opptatt av, så de tar tak og setter inn nødvendige tiltak for å nå 1,5-gradersmålet, fortsetter han.

Vil overdøve følelsen av maktesløshet

Los & Co er med på laget som pro-bono-partner, og har laget en film som balanserer nettopp alvoret i klimaendringene med positivitet og oppstemthet:

– Mange kjenner på en håpløshet og lurer på hva de egentlig kan bidra med for å gjøre en forskjell. Derfor har vi laget en film som oppfordrer til å la engasjement og handling overdøve følelsen av maktesløshet. Vi vil at både du, jeg, våre kollegaer og alle Norges bedrifter og foreninger skal få lyst til stille opp for en udiskutabelt god sak, sier Stine Conradi Prøitz, kundeansvarlig hos Los & Co.

– I filmen har vi forsøkt å gi Klimabrølet en ny stemme som også inkluderer de som tidligere ikke har vært spesielt klimaengasjerte, sier kreatør Eva Reppen.

Et felles brøl

Klimabrølet er en lavterskel mulighet for alle til å være med å bruke stemmen sin, bokstavelig talt. Alt man trenger å gjøre er å møte opp foran Stortinget, fredag 30. august kl. 15 for en demonstrasjon og et felles brøl.

– Å stå sammen i et historisk stort folkehav like før valget, med ett felles budskap, betyr mye. Vi vil vise at vi er mange som ønsker å stoppe utslippene og finne de beste løsningene for en bærekraftig fremtid, sier Rydningen.

Sees 30. august til et brøøøøøøl for klimaet!