Byråsamarbeid bak løft for private barnehager

En ny kampanje for PBL (Private Barnehagers Landsforbund) viser med glimt i øyet hvor utfordrende verden ville vært uten barnehager. Kampanjen er et resultat av samarbeid mellom PBL og tre mindre byråer.

Barnehage2

Det er de tre byråene Storycraft, U Oslo og Pluss Lyberg som står bak kampanjen for PBL, som retter søkelyset mot private barnehagers viktige rolle knyttet til dagens gode barnehagedekning. Hensikten med kampanjen er å bryte myter og å skape stolthet rundt den viktige jobben som gjøres av de private barnehagene og de ansatte.

– De aller fleste nordmenn har forstått at det er viktig med både offentlige og private barnehager, viser våre tall. Allikevel er det enkelte politikere som forsøker å skape et inntrykk av at private barnehager er et samfunnsproblem. Dette er en oppfatning bygget på ideologi og ikke fakta, som vi vil til livs. Mer enn halvparten av landets barnehager er private. Barnehagene er utrolig viktige for barna og familiene, og også en forutsetning for at samfunnet skal kunne fungere som det gjør, sier markedssjef i PBL, Aurora Dyrnes.

Hovedfilm.

– For oss som lite byrå er det moro å vise at vi kan komme med ambisiøse løsninger på en stor utfordring. Nettopp fordi vi er små og uavhengige velger vi akkurat den spisskompetansen vi behøver for å løse oppdraget best mulig, sier Terje Johansen i Storycraft.

PBL barnevogn
Annonser.
PBL barcode
PBL space

Folk positive til private barnehager

En undersøkelse gjort av analysebyrået YouGov for PBL viser at nesten halvparten av befolkningen er positive til private barnehager, mens under én av fem er negative. Kampanjen forsøker å løfte frem den positive betydningen barnehagene har i enkeltfamiliers liv.

– Vi vet at barnehagen er viktig for folk flest. Men i det daglige er det lett å ta barnehageplassen for gitt. Det er faktisk under 20 år siden så mange som fire av ti barn var uten barnehageplass. Takket være barnehageforliket og fremveksten av private barnehager har mer enn ni av ti plass i dag. Det er dette vi feirer med kampanje. Barn har det bedre i barnehagen, sier Terje Johansen.

SOME-film.

Om barna måtte være med

Kampanjen bruker utradisjonelle virkemidler og humor, og dramatiserer hvordan kjente jobbsituasjoner ville sett ut, dersom barna ikke hadde kunnet være i barnehagen. Kampanjen vil bli å se på TV, samt i sosiale medier.

– Jeg tror alle med små barn kjente på betydningen av barnehagene da alt stengte ned for ett år siden. Kampanjen hyller både private og offentlige barnehager, og minner samtidig om at vi trenger dem begge. At plass til alle barn er en viktig del av velferdssamfunnet, særlig nå, og at vi ikke kan ta dette som en selvfølge, sier Stig Norderhaug i U Oslo, som har ansvaret for det kreative i kampanjen.

Andre involverte

G

Glenn Røkeberg

Filmfotograf (Some-film) og fotograf (annonser)