Captain's Log

Creuna har laget film for Salmar og verdens første havmerd, «Ocean Farm 1».

Salmar er verdens 3. største produsent av laks, med en global kundemasse som favner alt fra små og store eksportører/importører til større foredlingsbedrifter og butikkjeder.

Selskapet har alltid ligget i front teknologisk, og med «Ocean Farm 1», verdens første havmerd, har selskapet nådd en milepæl i global sammenheng. Å flytte produksjonen fra fjord til åpent hav skaper helt nye muligheter for en mer effektiv og bærekraftig lakseproduksjon. Prosjektet er forskningsbasert, hvor kunnskapen skal komme hele næringen til gode.

I forbindelse med den første leveringen av 1 million havlaks, hadde Salmar behov for å fortelle eksisterende og nye investorer, kunder, partnere, samt politikere i inn- og utland om «Ocean Farm 1». Målet er å sannsynliggjøre flere havbaserte prosjekter og befeste sin posisjon som den mest innovative og miljøeffektive oppdretteren.

– Da vi ble kjent med omfanget av Ocean Farm 1-prosjektet, både de fysiske dimensjonene, barrierene og hvilke muligheter gjennombruddet nå representerer, fikk det oss til å tenke på andre kjente oppdagelser og hvordan historiene om dem har blitt fortalt. Det er jo ikke første gang nordmenn har overvunnet havets voldsomme krefter, så grepet opplevdes både relevant og riktig for Salmar, forteller det kreative teamet bak jobben, Oskar Bringager og Pål Jespersen.