Den nye tolkeloven på 5 minutter og 17 sekunder med Galvan Mehidi

Selv om han er en horribel tolk (hans egne ord), gjorde han en god jobb med å ta oss gjennom den nye tolkeloven.

IM Di galvan 2

1. januar 2022 fikk Norge en ny tolkelov. Loven skal bidra til å sikre minoritetsspråklige innbyggeres rettigheter og den stiller klare krav, både til fagpersoner i offentlig sektor og til kvalifiserte tolker.

McCann Oslo vant oppgaven med å produsere en informasjonsfilm og innhold til sosiale medier for IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Vi var så heldige å få til et samarbeid med programleder og komiker Galvan Mehidi, kjent fra blant annet radioprogrammet «Med All Respekt». Han kom hit som kurdisk flyktning bare fire år gammel og har måttet være amatørtolk for sine foreldre mange ganger, en problemstilling den nye tolkeloven adresserer.

Samtidig som filmene skulle øke kjennskap til loven var det viktig å gjøre det i en positiv, motiverende tone, og det har Galvan bidratt med. En kvalifisert tolk hjelper tross alt de som jobber i det offentlige å være fagpersonene de er. Da kan de fortsette å gjøre det de er best på uten å kunne for eksempel arabisk. Eller et av de 70 andre språkene profesjonelle tolker kan hjelpe til med å bli forstått på.

Andre involverte

G

Galvan Mehidi

Programleder og horribel tolk

L

Lixian Cheng

Ansvarlig hos kunden