Det magiske PÅ: Hafslund Nett + Eidsiva Nett = Elvia

Hafslund Nett og Eidsiva Nett har blitt ett selskap, Elvia, som blir Norges største nettselskap med over 900.000 kunder. ANTI står bak navn, identitet, kommunikasjonskonsept og mediestrategi.

– Sammenslåingen ga oss mulighet til å videreføre det beste fra Eidsiva Nett og Hafslund Nett i Elvia. Vi har hatt en god prosess med å rigge det nye selskapet, med en klar målsetting om å være mer kundeorientert, mer effektivt og mer slagkraftig enn de to tidligere selskapene var hver for seg, sier administrerende direktør Kristin Lian i Elvia.

Navnet Elvia betegner «elektrisk vei», og er en henvisning til rollen som en drivkraft i samfunnet.

Samtidig med lanseringen av Elvia-navnet tas den nye nettsiden elvia.no i bruk. Hafslund Nett og Eidsiva Nett skiftes ut på alle skilt og andre sammenhenger hvor de tidligere navnene og logoene finnes. Selskapets kjøretøy får Elvia-dekor. Også arbeidstøyet får korrekt navn og logo. Endringene gjøres på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte, og de samlede kostnadene ved navneskiftet er på om lag 30 millioner kroner.

ANTI står bak navn, identitet, kommunikasjonskonsept og mediestrategi.

– Helhet er noe av det viktigste man bygger i en merkevare, her har vi i samarbeid med kunde fått muligheten til å få til dette fra dag en, sier Kjetil Wold, strategisk rådgiver og grunnlegger i ANTI.

– Med en grundig innsikts-fase, utvikling av navn og identitet fikk vi på plass en god grunnmur for kommunikasjonsplattformen «Det magiske PÅ» og alle uttak. Når dette syes sammen i et økosystem koblet opp mot en godt tenkt medie strategi sitter vi og gleder oss til resultatene og veien videre.

Digital grunnmur

Sammen med Elvia har ANTI fått muligheten til å bygge opp et digitalt økosystem fra rota og opp. Det viktigste hensynet har vært å tilrettelegge et digitalt system som setter kunden og deres opplevelse i sentrum. Her har ingredienser som SEO-analyse og datainnsikt vært gjeldende for hvordan kanalbruk og innholdsdistribusjon er er tenkt fra dag en, slik at man klarer å treffe godt i skjæringspunktet mellom kundenes behov og Elvias kunnskap.

ANTI har også vært ansvarlig for performance-løpet og medieplanen som skal sikre at økosystemet og kundeopplevelsen vokser og vedlikeholdes over tid.

– Slik sikrer vi en merkevare som hele tiden lever opp til sitt eget løfte om å være PÅ, forklarer seniorrådgiver Tor Hernan Floor og mediestrateg David Pedersen.

Andre involverte

S

Sigrid

Musikk