Enova frir til industrien

Oppfordrer til samarbeid for å gjøre norsk industri til verdens mest energieffektive.

Enova SF ligger under Olje- og energidepartementet, og ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Industrien står for en tredjedel av energiforbruket i Norge. Derfor er denne bransjen en av de viktigste satsingsområdene i Enovas energi- og klimasatsing. I dag lanseres en kampanje der de oppfordrer bransjen til et samarbeid for å gjøre norsk industri til verdens mest energieffektive.

Større kontroll over forbruket

Kampanjen «Vi vet du vil vi hjelper deg å få det til» skal gjøre industrien mer bevisste på sin energibruk og å ta større kontroll over eget energiforbruk. Enova har nå fått økte ressurser til sin industrisatsing og skal de neste årene bruke inntil tre milliarder kroner på norsk industri.

Vi vil gjøre et stort løft sammen med industrien. I denne satsingen er kommunikasjon et viktig virkemiddel, både for å fortelle hva vi skal få til sammen, og hvordan vi kan bistå den enkelte virksomhet med energieffektivisering, sier markedssjef i Enova, Christina Hedin.

Store konsekvenser

Kampanjen består av en miks av massekommunikasjon i flere kanaler, både film og annonser. I tillegg er det mer informasjon og mulighet for å søke om økonomisk støtte på en egen kampanjeside og på enova.no.

Denne kampanjen skal vise at beslutninger hver enkelt industribedrift gjør knyttet til eget energibruk har store konsekvenser både for samfunnet og for den enkelte virksomhets bunnlinje. Vi vet mange ledere ønsker å satse, men at de er usikre på hvordan de skal gå frem og om de har midler til å løfte dette alene. I denne kampanjen ønsker vi å vise at Enova er en viktig samarbeidspartner for å få gjennomført de nødvendige tiltakene, sier kundeansvarlig i Dinamo, Kristin Lied.

Du kan også se filmen hos Vimeo.

Team

Kundeansvarlig: Kristin Lied
Prosjektleder: Ingunn Kristensen
Rådgiver reklame: Carl Bækken
Kreativ ledelse: Henrik Hagelsteen og Henrik Sæther
Kreatører: Mattis Bentzen og Morten Andresen
Formgivere: Guro Trevland, Nettan Stubberud, Inge Fosseie og Lis Lonning
Rådgiver digital: Knut Røse
Digital AD: Freddy Blomberg
Digital Designer: Ben Høst
Rådgiver PR: Thomas A Ege, Marianne Woldstad, Carl Thomas Aarum
Rådgiver samfunnskontakt: Johannes Hvidsten
Medierådgiver: Pål Drage
Byråprodusent film: Tonje Østbye
Fotograf (annonser): Sigve Aspelund
Filmfoto: Daniel Voldheim
Regissør: Andreas J. Riiser
Produksjonsselskap: Bacon OSL

Involverte byråer

58579 11676 original

Dinamo AS