Et drømmeprosjekt

Drømmeprosjektet til Deli de Luca og Kirkens Bymisjon er nå en tre års gammel tradisjon. Årets prosjekt går til Myrsnipa.

16323 c358a original
16324 a5e61 original
16325 6c883 original

Årets julekampanje hos Deli de Luca har en målsetning om å få inn 150.000 kroner til Myrsnipa. Jula er ment å være en gledens tid for alle. Likevel har de fleste forståelse for at det ikke er slik. Mange barnefamilier står overfor store utfordringer i juletiden. Myrsnipa er et tiltak som arbeider forebyggende overfor barn av foreldre, som av ulike årsaker ikke kan ha den daglige omsorgen for barna sine. De jobber forebyggende med tiltak med hensikt å gi økt livskvalitet og styrket mestringsevne for barna og deres familier

Samarbeidet mellom Deli de Luca og Kirkens Bymisjon startet sommeren 2008, og da med den hensikt å finne en ordning for innsamling av overskuddsmat. Samarbeidet ble en suksess og julen 2009 ble dette videreført ved å innføre «Drømmeprosjektet» som ga kr 1,- av hver kopp kaffe eller annen varm drikke som ble solgt hos Deli de Luca tilLønn som fortjent».

I år var det et ønske at kundene og de ansatte skulle være med på å bestemme hvem som skulle få de innsamlede pengene fra årets prosjekt. Gjennom Deli Facebooksiden hadde de en avstemming mellom tre av Kirkens Bymisjons virksomheter. Responsen fra både kunder og ansatte var veldig positiv, og Myrsnipa var den virksomheten flest mente burde få være årets «Drømmeprosjekt».

Det er Holidesign som har designet kampanjen.


Involverte byråer

Holidesign