Et enkelt ønske

Med sin siste film ønsker CARE Norge å sette fokus på kjønnsdiskriminerende lover og konsekvensene det har for kvinners liv.

87193 c719a original