Frihet til å velge siden 1951

Human-Etisk Forbund feirer ungdommen i ny film fra Something Good.

– For å sette fokus på Humanistisk konfirmasjon og feire at ungdom har hatt frihet til å velge siden 1951, ønsket vi å lage en dansefilm hvor to konfirmanter danser seg opp gjennom tiårene fra 50-tallet og frem til nå, sier AD Charlotte Blomsterpotte Nicolaysen.

Reklamefilmen.

– Filmen skal være en feiring av ungdommen og få frem de viktigste samfunnspolitiske bevegelsene som har funnet sted opp gjennom tiårene. Mye har forandret seg, men det som har vært konsistent, er at Human-Etisk Forbund har gitt ungdom frihet til å velge selv og til å være seg selv. En viktig del av det å være ungdom og vokse opp er jo å finne seg selv, og her har dans og musikk spilt en viktig rolle for mange, sier AD Mariann Lunde.

Bakomfilmen.

Ny kommunikasjonssjef

Filmen markerer også starten for Human-Etisk Forbunds nye kommunikasjonssjef Marit Øimoen.

– Fremover vil vi vise mer av hvordan Human-Etisk Forbund har spilt en viktig rolle i å utvikle og forme det norske samfunnet. Filmen er en måte å fortelle denne historien på. Vi er veldig stolte av den og har mottatt mange gode tilbakemeldinger, sier Øimoen.

Daglig leder i Someting Good, Mai-Bente Paulsen berømmer Human-Etisk Forbund for å være modige og tørre å gå nye veier.

– Med denne filmen utfordrer Human-Etisk Forbund måten de har tenkt kommunikasjon på. De er modige, engasjerte og tørr å gjøre ting annerledes, og dette gjør at det er utrolig givende å jobbe sammen med dem, avslutter Paulsen.

I tillegg til hovedfilmen leverer Something Good en bakomfilm fra innspillingen.