Frivillig hjem

Saatchi & Saatchi har laget Norges første kampanje rettet mot de uten lovlig opphold.

17219 ba1b7 original
17220 2d163 original

Viktoriya Savchuk Myran, ansvarlig for kampanjen fra Organization for Migration (IOM), sier at det er viktig å nå frem til alle som har fått avslag på sin søknad om opphold i Norge og fortelle dem om mulighetene for å reise frivillig hjem igjen.

Det er mange grunner til at dette er et bedre alternativ enn tvangsretur, og hun mener boardskampanjen kan være et godt virkemiddel for å komme i dialog med flere personer, sier hun.

Utfordrende målgruppe. Saatchi & Saatchi har laget kampanjen og byråleder Jon Fredrik Sandengen er klar på at dette er en ny og utfordrende målgruppe å nå igjennom til.

Med tanke på språkbarrierer og lav reklameinteresse generelt, må det kommuniseres kort, tydelig og treffende. Begrensede midler gjør også mediavalget viktig. Derfor har vi jobbet tett med IOM for å komme frem til løsninger som vi mener kommuniserer bra med store deler av målgruppen, sier Sandengen.

Tekstforfatter Øyvind Waage sier at dette nødvendigvis er et sårt tema for de fleste involverte, og balansegangen mellom å skape nok oppmerksomhet, og å tråkke over streken er hårfin.

Vi har hele tiden hatt i bakhodet at frivillig retur ikke nødvendigvis er noen lykkelig slutt på et norgesopphold, men likevel mye bedre enn alternativene, sier Waage.

Om IOM. International Organization for Migration (IOM) er en mellomstatlig uavhengig internasjonal organisasjon som jobber med migrasjonsrelaterte saker og har per i dag over 400 kontorer rundt om i verden. IOM har vært i Norge siden mai 2002, og jobber blant annet med frivillig retur av personer uten oppholdstillatelse, som altså er temaet for denne kampanjen.

Det antas å være mellom 18.000 og 35.000 personer uten lovlig opphold i Norge, mange av dem er det svært vanskelig å nå frem til. De fleste som er i Norge uten lovlig opphold, er grunnleggende skeptiske til alle aktører som jobber med retur. Selv om IOM har en annen rolle og skiller seg klart fra UDI og Politiet vil det for mange være en naturlig skepsis mot å ta kontakt.

Regjeringen har i år mål om returnering av 6000 mennesker, og IOMs mål er at så stor del av disse som mulig reiser frivillig. Da reiser de som vanlige flypassasjerer. De får forberedt seg og sine omgivelser på avreisen og slipper å bli hentet hjemme og sendt ut med følge av politi og andre som tvangsreturneres.

Teamet:

AD: Kristoffer Reppen

Tekstforfatter: Øyvind Waage

Prosjektleder: Victoria Salbu

Rådgiver: Jon Fredrik Sandengen

Ansvarlig i IOM: Viktoriya Savchuk Myran

Involverte byråer

85927 b77c0 original

Per Høj