Har du fått kirkevalgkort i posten?

Ny kampanje fra Something Good skaper reaksjoner og medlemsrekord i Human-Etisk Forbund.

94033 5594b original
94034 f50cd original
94035 8f97d original
94036 2b8d8 original
94043 78b8b original
94044 e3361 original
94042 eee7f original

Denne uken mottok 3.1 millioner medlemmer av Den norske kirke valgseddel til årets kirkevalg.

– Dette momentet ønsket vi å benytte oss av, da våre undersøkelser viser at en stor andel, i noen undersøkelser nær halvparten, av befolkningen definerer seg som humanister uten gudstro. Det betyr at Human-Etisk Forbund har et stort potensial for medlemsvekst, sier kommunikasjonssjef Marit Øimoen.

– Svært mange av kirkens medlemmer er passive, som sjelden eller aldri bruker kirken. Mange av dem tror heller ikke på Gud. For dem er Kirkevalgkortet en påminnelse på at de står som medlem. Med denne kampanjen ønsket vi å minne dem på at det finnes et alternativ, sier Øimoen.

«Provoserende» informasjonsfilm

Kampanjen sparket i gang med en informasjonsfilm rettet mot ikke-kirkemedlemmer som har fått valgkort fra Den norske kirke i posten. Animasjonsfilmen forklarer på humoristisk vis hvordan det digitale sentrale medlemsregisteret til Den norske kirke ble opprettet i 1998, og hvorfor det førte til at så mange ikke-døpte og utmeldte havnet i registeret. Dette har provosert Kirkerådsleder Gunleiksrud Raaum, som i et innlegg på Facebook skrev at videoen bryter med «livssynspolitisk folkeskikk».

Til kritikken svarer kommunikasjonssjef Marit Øimoen: – Hvis jeg fornærmer noen i Den norske kirke, lever jeg godt med det.

Hun er uenig i at det etterlatte inntrykket blir skeivt.

– Dette er jo faktum. Den norske kirke godtok å kopiere Folkeregisteret i 1998. Og de sitter med et register som er fullt av feil, når det burde være i orden, sier hun til Vårt Land.

Historiske milepæler

I tillegg til informasjonsfilmen, har Something Good levert innhold til sosiale medier, helsides annonser, bannere, taktiske annonser og brosjyrer som har som formål å løfte frem viktige milepæler i Human-Etisk Forbunds historie.

– Det er ennå mange som ikke kjenner til det viktige arbeidet som Human-Etisk Forbund har gjort og fortsatt gjør. Derfor ønsket vi å lage en slags tidslinje hvor vi i løpet av kampanjen løftet frem viktige kampsaker som Human-Etisk Forbund har stått i bresjen for opp gjennom tidene. For å gjøre dette, ønsket vi at illustrasjonene skulle ha noe ikonisk over seg og vi ble selvfølgelig glad da vi fikk med oss byHands på laget. Det faktum at noen av de ulike kampsakene, som retten til å elske den man vil og retten til selvbestemt abort, stadig vekk er aktuelt, viser bare hvor viktig det er med en organisasjon som Human-Etisk Forbund som bare fortsetter å kjempe videre for at alle skal ha retten til å velge selv, sier det kreative teamet Charlotte B. Nicolaysen og Mariann Lunde.

Medlemsrekord

– Human-Etisk forbund tør å satse og er heller ikke redd for å provosere. Det er mange som ikke vet hvor viktig rolle de har spilt for homofiles rettigheter, for likestilling og kvinners rettigheter og ikke minst abortsaken for å nevne noen, og de er en kunde det er utrolig givende å jobbe med, sier daglig leder Mai-Bente Paulsen i Something Good.

Kampanjen har så langt ført til en økning i nye medlemmer på 65 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode forrige kirkevalgår.

– Det var ikke tilfeldig at vi kjørte ut kampanjen nå like før valget. Det er også kirkevalg i år og da så vi en perfekt anledning til å snakke om de gode tiltakene som Human-Etisk Forbund har stått for opp for gjennom årenes løp, sier Paulsen.