Her blir hus til hjem

McCann har fornyet kampanjeuttrykket til Maxbo.

Uttrykket harmonerer med den nye profilfilmen til Maxbo, og uttrykker kvalitet til god pris framfor byggevarer av tvilsom kvalitet til dumpingpris. Filmene er laget til både TV og digitale flater.

Takket være samproduksjon av flere kampanjer synes vi produksjonskvaliteten har blitt bra, eller «godt gjort» som Maxbo nå sier.