Hjelp til helsevesenet er på vei

Maskinen har laget en minidokumentar om neste generasjon sykehusseng fra Ably Medical.

Det norske helseteknologiselskapet Ably Medical utvikler neste generasjon sykehusseng. Sammen med Maskinen har de laget en minidokumentar om drivkraften i arbeidet, og hvordan de samarbeider med helsepersonell.

Ably har jobbet med forskning og utvikling av sengen siden 2016. Gjennom undersøkelser opplyste helsearbeidere at dagens sykehussenger er kilde til mange utfordringer rundt pasientsikkerhet og yrkesskader blant sykepleiere.

– At helsevesenet er under press over hele verden er en kjent sak. Fordi vi jobber med å løse et grunnleggende problem i sektoren, blir prosjektet svært godt mottatt. Vi har fått mange dyktige folk og samarbeidspartnere med på laget, som vil være med å lette byrden for sykepleiere og andre helsearbeidere, sier Kjell Are Furnes, CEO i Ably Medical.

I motsetning til en konvensjonell sykehusseng hjelper den nye sengen til med å bevege pasienten og følge med på vitale data, uten å måtte koble til en rekke eksterne apparater. Det sparer sykepleiere for fysiske belastninger og stress, som fører til økt kapasitet og større trygghet i helsevesenet.

Verdenspremiere

I denne filmen viser Ably for første gang bilder av sengen, under klinisk testing av siste prototype i Ontario, Canada. De to siste årene har selskapet deltatt i to helseinnovasjonsprogrammer, som har vært nødvendige for å utvikle teknologi og funksjonalitet før sengen skal ut i markedet.

– Det er viktig for oss å dokumentere fremdriften i prosjektet, og spre budskapet om at vi nærmer oss lansering. Nå legger vi prototypedagene bak oss. I tiden fremover handler det om å få Ably-sengen i produksjon og i salg. De første leveransene er planlagt neste år, sier Furnes.

Menneskene bak teknologien

Maskinen har jobbet strategisk med Ably sin merkevare fra starten, og er godt kjent med hva selskapet står for.

– Ably er et teknologiselskap og et sterkt fagmiljø. Allikevel er kanskje det mest påfallende hvor opptatt de er av mennesker og medmenneskelighet. Med denne filmen ønsker vi å få frem hvordan det personlige engasjementet driver utviklingen, og den urokkelige troen på å designe sammen med de fagfolkene som skal bruke sykehussengen i sin arbeidshverdag, sier regisslr Preben Winther Hansen i Maskinen.

Filmen er skutt i Ontario, Canada og i Ålesund. Den vil bli brukt på ablymed.com, i sosiale medier, konferanser og i forbindelse med salg og investorpresentasjoner.