Hva slags trener vil du være? #duvelger

Byrået Detbetyr.no står bak filmen, samarbeidet og prosjektet #duvelger for Kolbotn Fotball Kvinner.

Med omtrent 300 aktive fotballjenter er Kolbotn Fotball Kvinner en av Norges største klubber innen jentefotball. Prosjektet #duvelger skal bevisstgjøre trenere og spillere, samt tilby gode verktøy for å bygge inkluderende miljøer i idretten.

– Kolbotn Fotball Kvinner ønsker å bruke idrettsarenaen i kampen mot ensomhet og utenforskap. Ungdata 2018 viser at ensomhet blant unge er et stort samfunnsproblem, og dette ønsker klubben å ta på alvor, sier rådgiver Maria Høivik Rugaas i byrået Detbetyr.no.

Videoen til #duvelger er inspirert av Care-kampanjen #kjærepappa fra Schjærven, men også andre lignende kampanjer som #DearFutureMom og og #Dear teacher.

Mål: Å bedre psykisk helse blant unge

#duvelger er et samarbeid med Kolbotn Fotball Kvinner, Stiftelsen Mitt Valg og Bolig og Eiendomsutvikling. Fra november 2018 skal Mitt Valg kurse klubbens trenere for å øke den sosialemosjonelle kompetansen blant spillerne. Målet er å bruke idrettsarenaen til å jobbe helhetlig med å bedre psykisk helse blant unge. Mitt Valg brukes også i skolene med samme målsetting.

Universelt tema

– Vi synes dette formatet egner seg godt for å inspirere trenere til å delta på kurset, forklarer Høivik Rugaas.

– Her har vi brukt en av de unge spillerne til å sette bilder på følelser som mange unge har. Det universale ønsket om å bli sett av en voksen er fundamentalt viktig for at barn skal oppleve god psykisk helse. Trenere i en fotballklubb har en unik mulighet til å være denne signifikante voksne som fanger opp barn som har det vanskelig, forteller Rugaas.

I tillegg til filmen over består kommunikasjonen av fem små videosnutter med samme tema som rulles ut parallelt på Instagram, rettet mot jenter 11-17 år. Filmproduksjonen ble til i løpet av tre dager fra idé til ferdig redigert video av en videojournalist, mens «skuespillerne» er fotballjenter på laget.

Involverte byråer

Detbetyr.no