Jingles for Øvingshotellet

Saatchi har engasjert de glade amatørene som øver på Øvingshotellet til å lage jinglene som reklamerer for Øvingshotellet.

38906 911a2 original
38907 f62ea original
38908 a78f1 original
38912 50588 original