Kildesortering virker

Undersøkelser viser at oslofolk jevnt over har forstått kildesorteringsordningen. Nå som hele byen endelig er med, ville vi bevege oss videre fra informasjon og opplæring til beviser og inspirasjon. Relevante og forståelige grunner til å kildesortere.

35791 2aee4 original
35792 81382 original
35793 e549e original