Kjedelig, men viktig

En kampanje som skal øke unge arbeidstakeres kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

61912 98693 original