Kjendisene snakker seg bort for miljøet

Kampanjen «Kort fortalt» for WWF handler om å stoppe mengden plast i havet.

Store tema trenger store stemmer.

«Å stanse ny plast fra å ende opp i havet er det aller viktigste vi kan gjøre for å stoppe ødeleggelsene plast forårsaker.»

– Olaf Tufte

Kjendiser i kjent drakt på nytt

– Det er spennende å kunne jobbe med et viktig og engasjerende budskap. Problemet med plastforsøpling er jo noe som engasjerer de fleste, inkludert oss. Store problemer som dette leder til mye informasjon fra forskjellige hold.
Det skaper forvirring både for folk flest og kjendisene, sier kreatørteamet Hans-Marius Engebretsen & Marius Lauritzen.

Kort fortalt, ferdig snakka

Enkle tiltak i hverdagen som gjør at vi blir bevisst vårt eget forbruk er noe vi alle burde kunne gjøre. Kort fortalt må vi endre holdningen vår, og gjøre enkle grep som stopper plasttilsiget.