Kom på banen

Når idrett blir for dyrt er det barna som betaler prisen. Zuccarellostiftelsen og KO OG CO spør: Blir alt bra?

Thumbnail

Zuccarellostiftelsen jobber for å gjøre det mulig for alle som vil å delta i idrett, uavhengig av bakgrunn, bosted og økonomi. Over 115 000 barn i Norge vokser opp i hjem med vedvarende lavinntekt. Etter korona-krisen kan økte økonomiske forskjeller føre til at enda flere blir stående på sidelinja, mens resten får gjøre comeback.

Mange kjenner verken til dette problemet, eller at Zuccarellostiftelsen finnes. Det er spesielt synd med tanke på rammede familier, som ikke vet om at de kan søke støtte av stiftelsen. Dette ville vi i KO OG CO gjøre noe med, derfor tok vi initiativ til «Kom på banen»-kampanjen.

Barnas «Alt blir bra»-tegninger ble et symbol på håp, men ikke alt blir like bra for alle barn. For å belyse dette spurte vi «Blir alt bra?», og inviterte alle som vil til å dekorere og henge opp plakater som ledet til kampanjens landingsside.

Se kampanjefilmen her. Saken fortsetter under.

En rekke idrettsklubber spredt over hele Norge ønsket å bidra, og dette resulterte i hundrevis av unike håndtegnede kampanjeplakater. I tillegg har flere idrettsutøvere og andre kjente profiler latt seg engasjere og deltatt via egne sosiale medier. Engasjementet førte til at Aftenposten Jr. publiserte en sak om «Kom på banen»-kampanjen og problemet med utenforskap fra idretten.

Dessverre er ikke korona-krisen helt over enda. Vi håper engasjementet kan fortsette inn i det neste året, og resultere i enda flere støttespillere for barna på sidelinja.