Kreativitet innenfor boksen gir 70.000 kg mindre plast hvert år

I disse dager rulles ny emballasje til Hikokis MFT-produkter ut i byggevarebutikkene, et massivt prosjekt som bidrar til en reduksjon på 70.000 kilo plast i butikkhyllene.

Mft 01

Høsten 2018 startet et samarbeidsprosjekt mellom Hikoki Power Tools (eier av merkevaren MFT) og by north med et ambisiøst mål, å endre emballasjen på to tusen produkter i kategorien festemidler fra plast til kartong. Hovedmålet var å finne en mer bærekraftig løsning for produkter som tradisjonelt har blitt levert i plastemballasje. I tillegg var det et behov for å bedre navigering og produktinformasjon til kundene i butikk.

Mft 02

Prosjektet krevde en helhetlig tilnærming for å sikre en optimal løsning gjennom hele verdikjeden, fra produksjon via transport og helt frem til bruk av produktene.

Mft 05

Gjennom observasjon og intervju av butikkansatte og håndverkere, samt besøk til MFTs produksjonsfasiliteter innhentet by north innsikt som dannet grunnlag for en detaljert kravspesifikasjon for den nye emballasjen, denne spesifikasjonen ble også grunnlaget for utvikling av designsystem, ikonsett, illustrasjoner og brukerveiledninger.

Mft 06

Spesifikasjonen definerte hvilke krav som ble stilt til emballasjen, og la grunnlaget for en serie tester for å sikre best mulig funksjon for brukerne. Før den endelige løsningen ble valgt ble alle formater testet med tanke på fuktbestandighet, den ble drop-testet fra ulike høyder, åpne- og lukkesystem ble kvalitetssikret og emballasjens styrke under transport ble også avsjekket. I tillegg ble informasjonssystemet og ulike funksjoner i butikk utprøvd og kvalitetssikret.

Mft 07

I september 2020 ble småpakk-produkter lansert i butikk, i november 2023 er nye versjoner av større bokser på vei ut i butikk. Med alt på plass vil to tusen produkter ha fått ny emballasje, i to ulike formater og tolv ulike størrelser. Et massivt prosjekt som bidrar til en reduksjon på 70.000 kilo plast i butikkhyllene.

Mft 08

Involverte byråer

Involverte

T

Thomas M. Kristensen

Regional Sales Director Koki Holdings Nordic