Den perfekte partner

Ny visuell identitet for KPB (Kunnskapsparken Bodø).

KPB (tidligere Kunnskapsparken Bodø) er et ledende selskap innen analyse, innovasjon og næringsutvikling. KPB samarbeider med et bredt spekter av kunder, store og små, gründere og etablerte, innenfor privat og offentlig sektor. Målet er å bygge og utvikle et bærekraftig regionalt og nasjonalt næringsliv med globalt perspektiv.

I forbindelse med endring av navn, engasjerte KPB by north™ for å utvikle en ny visuell identitet som tydeliggjorde den bredt sammensatte kompetansen som finnes i selskapet og posisjonen de har i markedet.

Kpb behance01
Kpb behance02
Kpb behance03
Kpb behance04
Kpb behance05
Kpb behance06
Kpb behance07
Kpb behance08
Kpb behance09
Kpb behance10
Kpb behance11

Et kjennetegn ved KPB er at de inngår nære og lange samarbeid med sine kunder. Dette ble den viktigste driveren for utviklingen av ny identitet som bygger på konseptet «den perfekte partner» noe som reflekteres ved bruken av ampersand i logotypen. Dette aktiverer logotypen i kommunikasjon der den knyttes opp mot ulike budskap.

KPB – Profillansering.

I tillegg til å være utgangspunktet for logotypen, brukes fonten Parabole (designet av Dávid Molnár) til å utheve titler og nøkkelord på ulike flater. Kombinert med Leitura gir det et lekent og moderne uttrykk uten at det går på bekostning av formidling av viktig innhold.

Fargepaletten er begrenset men varm og inviterende som sammen med foto av Dan Mariner tydeliggjør den nye identiteten KPBs ønske om å bygge nære og langvarige relasjoner til sine kunder.

Involverte byråer

43807 56422 original
by north™
H

Håvard Sandaa Karlsen

Rådgiver, strategi og konsept

F

Frida Sandnes Karlsen

Designer

L

Linn Christina Andersen

Prosjektleder

Involverte

D

Dan Mariner

Fotograf