Lemminkäinen går i svart

Hvordan nå kundene i et kommunikasjonsunivers hvor det har gått inflasjon i veivalser og menn i hjelm.

44620 391ff original
Annonse
44623 644e5 original
Annonse
44626 130fb original
Annonse
44629 85378 original
DM
44632 31890 original
DM
44635 4ed2e original
DM
44638 cd37a original
Kalevala lukket
44641 6737d original
Kalevala åpen
44644 f97d5 original
Messetand

Lemminkäinen er blant de mest betydelige aktørene i det norske asfaltmarkedet. Selskapet tilbyr tjenester knyttet til hovedproduktet asfalt. Dette er en integrert kampanje rettet mot entreprenører over hele Norge. Asfaltleverandører kommuniserer svært tradisjonelt. Menn i hjelm, veivalser, lastebiler og lignende. Lemminkäinen ville skille seg ut fra konkurrentene NCC, Veidekke og PEAB, og «gikk i svart»! De fikk et helt annet og skarpere uttrykk, hvor fokuset på alle måter var på selve råstoffet: Asfalt.

Kampanjen begynte bredt, med annonser i fagpressen, for å så gå spissere til verks med messestand på Bygg Reis deg-messen på Norges varemesse og DM mot de viktigste entreprenørene.

I 2013 fylte Lemminkäinen Norge 80 år. Det markerte de med en egen, norsk utgivelse av det finske nasjonaleposet Kalevala. Den gikk ut til selskapets 700 ansatte i Norge. En av heltene i denne boka er Lemminkäinen.

Involverte byråer

79587 ce4cf original

Itera Gazette