Magasin ga lærere lærelyst

Utdanningsdirektoratet satset på innholdsdrevet kampanje for å få flere søkere til videreutdanning for lærere. Resultat: 75 prosent flere søkere enn i fjor.

45292 91824 original
45295 f5fd8 original
Petter Herming, daglig leder i Dinamo Magazine. Foto: Dinamo

Utdanningsdirektoratet står bak Udir-magasinet, som er distribuert til alle skoler i Norge. Magasinet er også produsert for nett og mobile kanaler, og kan leses her. Da søknadsrekorden ble kjent sist helg, sa statsminister Erna Solberg til NRK at det er det største løftet for lærere noensinne.

– En økning på 75 prosent fra i fjor er et resultat av flere forhold, som bedre finansieringsordninger og sterkt politisk fokus, men Udir-magasinet har helt klart vært et godt bidrag. Vi har fått utrolig mange positive henvendelser fra lærere, rektorer og skoleeiere som har lagt merke til det, sier divisjonsdirektør Erik Bolstad Pettersen i Utdanningsdirektoratet.

Lang digital levetid

Det er Dinamo som har designet og produsert innhold til magasinet. De har også bidratt med rådgivning til spredning via blant annet Facebook til aktuelle målgrupper.

– Den digitale versjonen sikrer lengre levetid for magasinet, og spredningen på sosiale medier har gjort at det har nådd fram til mange av de riktige mottakerne, sier Petter Herming i Dinamo Magazine.

Dinamo opplever stor pågang fra kunder som nå ønsker å utvikle eget innhold og kanaler for å nå ut til sine målgrupper. Dette gjelder både papir og digitale kanaler.

– Kvaliteten ligger i pennen og uttrykket, kanalen velges etter behov. Magasiner lever i beste velgående, og har faktisk blitt mer populære de siste årene. Dinamos avdeling Magazine har vokst fra fire til elleve medarbeidere det siste året, sier Herming.

Involverte byråer

58579 11676 original

Dinamo AS