Markedshøyskolens Quiz med Rektor Trond Blindheim

Markedshøyskolen er en utfordrer i markedet, med BI som den største konkurrenten. Da vi skulle lage en interaktiv quiz var det viktig å få frem at Markedshøyskolens er noe annet enn BI, selv om de har et relativt likt studietilbud.

23700 2fef7 original

Markedshøyskolen er en utfordrer i markedet, med BI som den største konkurrenten. Da vi skulle lage en interaktiv quiz var det viktig å få frem at Markedshøyskolens er noe annet enn BI, selv om de har et relativt likt studietilbud.

Markedshøyskolen fokuserer på tette relasjoner mellom student og foreleser, gjennom mindre klasserom, åpne kontordører og en holdning om at «ingen spørsmål er for dumme». Dessuten ser Markedshøyskolen på seg selv som en modigere, mer personlig og mindre selvhøytidlig aktør enn BI.

Med det som utgangspunkt ville vi flytte fokus fra spørsmålene til opplevelsen. La målgruppen bli kjent med Markedshøyskolen gjennom en digital opplevelse, hvor Rektor Trond Blindheim stiller de dummeste spørsmålene.