Move to Trash

Oslo kommune setter søkelys på forsøpling i Oslo.

59659 35922 original
59662 75e13 original
59665 df608 original
59668 e0089 original
59671 d4ba6 original
59674 f3d76 original

I følge statistikken blir det kastet 711 tonn avfall på gata i Oslo hvert år. Dette tilsvarer 59 tonn i måneden og hele 2 tonn hver eneste dag! Gjennom Rusken oppfordrer kommunen alle byens innbyggere til å bidra til et trivelig og miljøvennlig Oslo, og presenterer en enkel løsning på et stort problem: Kast alt av søppel i søppelkassa!

Med «Move to Trash»-kampanjen ønsker Rusken å skape et holdnings-skifte når det kommer til forsøplings-problematikken. Å bo i en ren by krever at hver og en av oss tar ansvar.

Alt avfall er en del av en større sammenheng, og sammen kan vi faktisk gjøre en stor forskjell.

Rusken er Norges største ryddedugnad, og i 2014 deltok 200.000 av Oslos innbyggere i Ruskens aksjoner. I år satser Ruskengeneral Jan Hauger på enda større engasjement, og at «Move to Trash»-kampanjen skal gi Oslo et mer bevisst forhold til sin egen forsøpling.

Kampanjen viser også til at Rusken nylig har blitt digital. Nå kan alle engasjere seg i Ruskens aktiviteter ved hjelp av et enkelt tastetrykk.

Startskuddet for Rusken-kampanjen gikk 07. april, på trykk, radio og digitale adshells.


rusken_jamba_2_23s.mp3

59695-77c42-original.mp3
Last ned

rusken_jazz_2_24s.mp3

59698-f65ab-original.mp3
Last ned

rusken_techno_2_24s.mp3

59701-93366-original.mp3
Last ned