Nasjonalforeningen for folkehelsen med ny demenskampanje

Nasjonalforeningen for folkehelsen lanserer en ny film for å styrke bevisstheten rundt demens og foreningens arbeid med sykdommen. Kampanjen retter søkelyset mot de utfordringene som både pasienter og deres pårørende står overfor.

TRY Demens

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, understreker viktigheten av økt kunnskap og forskning på demens.

– Antall demenssyke vil doble seg om få år. Det haster med å øke kunnskapen og intensivere forskningen. Demens er en sykdom noen av oss får, men som ingen har overlevd. Ennå.

Gerhardsen poengterer at ordet «ennå» bærer med seg et håp for fremtiden og er en sentral del av kampanjens budskap.

Kristine Eikenes, kundeansvarlig i TRY, understreker alvoret i budskapet de ønsker å formidle.

– Dette er en forferdelig diagnose som er vanskelig å motta, også som pårørende. Sannheten er at du mister noen, mens de står rett fremfor øynene på deg, sier Eikenes. Hun legger til at det var avgjørende å finne et kreativt grep som adresserte de vanskelige situasjonene uten å bli for trist eller påtrengende.

Pressemelding NFF
Fra venstre: Sander Landmark (TRY), Norunn Blichfeldt Schjerven (TRY), Mina Gerhardsen (Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen), Håvard Nærdal (TRY), Kristine Eikenes (kundeansvarlig TRY).

Håper filmen vil bidra til å sette arbeidet på kartet

Kampanjen baserer seg på innsikt fra en undersøkelse som viser at mens 76 % av befolkningen mener at demens er et stort samfunnsproblem, og 72 % mener at det er sannsynlig at de selv kan bli rammet, assosieres Nasjonalforeningen for folkehelsen først og fremst med «folkehelse» fremfor «demens».

– Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjort et utrolig viktig arbeid med å støtte både demenssyke og deres pårørende. Vi håper denne filmen kan bidra til å sette dette arbeidet på kartet og øke forståelsen for demens som mer enn bare en naturlig del av alderdommen, sier Gerhardsen.

– Det har vært en jobb med 100 prosent mening, legger Eikenes til.

Med denne kampanjen ønsker Nasjonalforeningen for folkehelsen å vekke en bredere forståelse og engasjement for demenssaken, i håp om en fremtid hvor sykdommen kan overvinnes.

Se filmen her.

Involverte byråer

Frame
TRY
N

Norunn Blichfeldt Schjerven

Kreativt team

S

Scott Olav Allan

Rådgiver

T

Torunn Sæth

Innsikt

M

Martine Børresen

Performance Marketing Manager

S

Sverre Nesbø

SEM-rådgiver

M

Matias Buenaventura

Video & audio-rådgiver

T

Terje Isachsen

Senior Research Manager

Cakao
Cakao Filmproduksjon
K

Kalle Meidell

Regissør

M

Martin Solvang

Foto

TRY Opt Mediebyrå
T

Tonje Hoel

Prosjektleder

Hocus Focus hf symbol

Hocus Focus Postproduksjon

FTE Locations Location