Norad

Norad skal være Norges nytenkende miljø i kampen mot fattigdom. De fleste vet at Norge gir mye støtte her og der, men Norad er opptatt av at pengene blir brukt på en effektiv måte. Det er resultatene som teller. Denne informasjonskampanjen gikk i dybden på hvordan norsk bistand fungerer og hvordan ulike prosjekter driftes.

35395 44821 original
35396 7c697 original
35397 2b659 original
35398 d667a original