Ny demenskampanje fra Saatchi

Saatchi & Saatchi og NorPR har sammen med Helsedirektoratet laget en kampanje om demens.

14817 b294b original
14818 f3a95 original
14819 5f748 original

Kampanjen har som mål å gjøre det lettere å snakke om demens, spesielt for pårørende og demente som er i en i tidlig fase av sykdommen. Den skal også gjøre terskelen lavere for å søke hjelp, og oppsøke fastlege.Løsningene tar utgangspunkt i opplevelsen av demens, det at noe man vet man skal kjenne igjen, plutselig blir ukjent. Byråleder og rådgiver Jon Fredrik Sandengen utbroderer:

Det er et utfordrende og givende tema å jobbe med, vi har sammen med direktoratet og NorPR laget en kampanje jeg tror vil vekke oppmerksomhet og gi resultater innen dette viktige området.Kampanjen skal i første omgang gå i hele vinter, frem til påske. Kampanjen består av én film, to annonser, webløsninger og PR. I tillegg kommer annet kampanjemateriell, arrangementer og arbeid lokalt i hele landet.

I mediespilleren: Én film og to annonser.

Teamet:

Saatchi: Kristoffer Reppen, Jørgen C. Holst, Veronika Skjold Jevne, Øyvind Waage, Bjørn Melvold, Ulrik Larsen, Hanne Jorud, Jon Fredrik Sandengen, Victoria Salbu og Patrik Bergfjord.

NorPR: Elin Dragland, Tore Svanes og Sindre Holme

Kundekontakt i Helsedirektoratet: Gase Handeland og Marit Gausel Blom

Filmen er laget av Fantefilm v/Kristoffer Borgli og Ellebeth Lønnestad

Foto v/Billy Bonkers

Interaktive løsninger er produsert av Jimmy Royal

Involverte byråer

85927 b77c0 original

Per Høj