Ny profil og web til Ferd

Ferd konsernet har en lang og spennende historie. De har nå fått en modernisert logo, ny profil og nye webløsninger.

38172 7d811 original
Ferd i ny drakt.
38173 61883 original
Ferds digitale årsrapport.