Osloelevene søker lærere

Osloskolen er i disse dager ute med en større kampanje for å tiltrekke seg nye lærere, Tante Randi står bak.

Osloskolen90

– Nå har det seg slik at avgangselever i år har en mastergrad i sekken, som igjen betyr at de har litt ekstra dreisen på faget - en slags lærer-master. Det de ikke har så peiling på derimot, er Osloeleven, sier Tore Woll i Tante Randi.

Osloskolen søker tusenvis av lærere hvert år, ikke bare er de Norges største skole, Utdanningsetaten i Oslo er også Norges største etat. Da trenger de å finne de flinkeste folka. Og for å finne ut hva som er definisjonen på «flink lærer» og hva Oslo trenger å tilby den læreren, pratet Tante Randi med et utvalg av lærere på landsbasis, det de kaller Slabberas.

– Slabberasene fortalte oss at, master eller ei, de som lykkes som lærere er gode relasjonsbyggere. Derfor lot vi elevene legge frem hva som skal til for å lykkes med Osloeleven – en elev som opplever mer ved å gå av t-banen på Grønland, og spasere til regjeringskvartalet, enn de fleste andre gjør i løpet av oppveksten i resten av landet, sier John Njoki, en av kreatørene bak kampanjen.

Årets kampanje er heldigital, med kinofilm som det eneste utendørsmediet.

– Vi synes det var viktig å få frem at elevene er litt krevende, ambisiøse og fargerike. Samtidig som at Oslo er mangfoldig med mange muligheter for læring. Derfor laget vi en battle mellom de ulike delene av byen, for å tiltrekke seg lærere som liker en utfordring, avslutter kreatør Kim Follesøy-Thuen.

Det er regissør Nicolai Astrup Wiik og produsent Eivind Sæther Asphaug fra WeMake som står bak produksjonen, og Peer Morten Moflag Løchting med Eivind Bjørnenak fra Mindshare som står for spredning og medierådgivning.

Film for YouTube (90 sekunder)
Kinofilm (45 sekunder)
En av de åtte Snap-filmene.
En til av de åtte Snap-filmene.

Andre involverte

R

Randi Hagen Eriksrud

Kommunikasjondirektør, Utdanningsetaten i Oslo

H

Heidi Merete Skjebstad

Kommunikasrådgiver Utdanningsetaten i Oslo