Profil for Oslo City

Oslo City foretok en relansering for å posisjonere seg som et moderne kjøpesenter, og mot nye målgrupper, samt distansere seg fra nabosenteret Byporten.

15034 94138 original