Profilkampanje Fornebu S

Fuel startet arbeidet med Fornebu S denne våren. En litt annerledes vår – men Fornebu S har bevart sin posisjon som et samlende sentrum og en god nabo for alle på Fornebu.

Fbux