Skal gjøre det enkelt å leve avfallsfritt

Med de fleste norske husholdninger følger det i dag en stor mengde plastsøppel. Sammen med Orkla og Bakken & Bæck har vi skapt en sirkulær tjeneste som skal gjøre det lett å leve avfallsfritt, ved å lukke verdikjeden til emballasje for husholdningsartikler.

På(fyll) er en påfyllingstjeneste for kjente og kjære produkter. Beholdere, som er produsert i resirkulert plast, leveres på dører over hele Norge ferdig fylt opp med folks favorittprodukter. For øyeblikket konsentrerer tjenesten seg om rengjøringsmidler til klær, hjem og kropp.

Ved bestilling velger man produktene man vil ha jevn påfylling av. Med beholderne i hus heller man så produktet videre over i små beholdere for daglig bruk. Når beholderne er tømt scanner man QR-koden de er subtilt prydet med, og nytt påfyll bestilles. Slik skal du aldri gå tom. De tomme beholderne hentes ved døren igjen for nytt påfyll. Hver beholder du mottar er 100 % gjenbrukbar minst ti ganger før den resirkuleres hos produsenten.

– Vi refererer ofte til melkemannen når vi forklarer konseptet. I gamle dager leverte han melk på døren i glassflasker, og hentet de tomme samtidig. På samme måte sikrer vi sirkulasjon i plastsystemet, hindrer avfall, og skaper en såkalt «zero waste» løsning. I teorien har vi klart å gi plasten evig liv, forklarer COO i På(fyll), Bård Bringsrud Svendsen.

10120
30001
30120
40001
40120
50120
Mobil

Systemperspektivet

I 2017 var forbruket av plastemballasje i Norge 209 000 tonn, hvorav 64 000 tonn ble materialgjenvunnet – altså 30,6 %. Husholdningene stod for omkring 133 000 tonn plast. For å nå EUs mest nærliggende mål om 50 % materialgjenvinning innen 2025 må vi med andre ord årlig gjenvinne minst 50 000 flere tonn plastemballasje. Mye skal på plass for å nå dette.

– Hovedgrunnen til at vi begynte å drodle rundt På(fyll) i 2017 er systemperspektivet. Det er enklere å bruke engangsemballasje i dag enn å gjenbruke. Vi vil derfor hjelpe folk å oppnå en mindre plastintens hverdag. Man skal slippe å føle seg kjip for at man ikke er god nok til å kildesortere. Med På(fyll)) slipper man i det hele tatt å kildesortere, sier Bård.


Påfyll visuelt print kopi

30. november 2022 la Europakommisjonen frem sitt forslag til en Sirkulærøkonomipakke 2. Pakken inneholder forslag til en omfattende emballasjeordning med bestemmelser for sirkulære verdikjeder. I tillegg: krav om at 50 % av all plastemballasje skal materialgjenvinnes innen 2025, og totalt 55 % innen 2030.

Bård var selv med på å skissere opp visjonen for På(fyll) sammen med en prosjektgruppe fra Orkla, Bakken & Bæck og Æra. Etter over 10 år i førstnevnte konsern takket han i 2022 ja til en sentral rolle i oppstartsselskapets skalering. I dag teller det fire faste ansatte, og er i tredelt eierskap mellom ovennevnte aktører.

– Det var en unik mulighet til å bygge opp noe som vil skape en reell endring, fortsetter Bård.

Det ble tidlig tydelig at På(fyll) ikke bare kunne handle om reduksjon av engangsplast. For det er noe annet folk opplever som mer attraktivt: en enkel hverdag.

Bevisstgjort forsøpling

Det skal produseres mindre plast fremover, og vi må redusere mengden avfall i vår vanlige hverdag. Når mennesker velger På(fyll) fremfor produkter i samme kategori med engangsemballasje reduserer de klimaeffekten med hele 65-80 %, og miljøbelastningen med minst 80 %. Men det handler også om å endre en større mentalitet, skal vi tro Æras Eirik Langås, som også var med på å utvikle forretningskonseptet i 2017, og fortsatt er en nøkkelperson i dets videre utvikling:

– På(fyll) skal likefullt bevisstgjøre brukerne på bruk og kast atferd, og få dem til å løfte blikket mot en avfallsfri livsstil. Derfor var det viktig for oss å gjøre tjenesten enkelt å bruke, og lavterskel å opprettholde ved at den passer inn i folks daglige vaner, sier han.

Til nå har 100 husholdninger kunnet kjøpe påfyll på kryss og tvers av Norge i en pilotfase. Med På(fyll) får man komplett innsikt i alt fra påfyll i fabrikk til tilbakemeldinger fra bruk i hjemmene, videresortering og resirkulering.

– Full kontroll over verdikjeden til en digital tjeneste som På(fyll) gir oss en dyp forståelse av det reelle fotavtrykket vi skaper, og like viktig: det reelle behovet til brukerne, fortsetter Eirik.

Påfyll portrettx
Fra venstre: Carlton McFarlane (CTO), Rayson Ho (CEO), Henriette Berg-Hansen (Supply chain coordinator) og Bård Bringsrud Svendsen (COO). Foto: Taral Jansen

Globale ambisjoner

Ved spørsmål om På(fyll) sin mulige suksess er svaret klart, fra både Eirik og Bård:

– Vi har globale ambisjoner. Vi har ikke laget en tjeneste som bare er for Norge. Vi mener På(fyll) viser et attraktivt alternativ til engangsemballasje. I alle land hvor man har en infrastruktur å koble seg på, kan dette fungere, sier Bård.

På(fyll) er bygget for å være skalerbar og regulerbar i moduler. Et velfungerende oppsett i ett marked, skal kunne brukes på samme lest i et annet. Og de fleste ønsker seg en enklere hverdag. Kanskje er dette litt av årsaken til hvorfor selskapets hittil oppstart har gått så bra. Sannsynligvis er det også andre faktorer som spiller inn.

– Vi har stadig fått kommentarer om at «dette må være den mest grundige startupen jeg har vært borti.» At vi har en plan rundt alt. Det tror jeg er takket være styrken i eierskapet og samarbeidet som står bak selskapet. Orkla, Bakken & Bæck og Æra er tre trygge miljøer med hver sin unike fagkompetanse og verktøykasse for å avdekke risiko og løsninger, sier Bård.

608f55a12a1cee90e2ac77917272f3434fd9fa49 1382x1176
Skjermbilde 2023 01 11 kl 12 38 01

Oppskalering med venteliste

I starten av 2023 skal På(fyll) skalere opp brukerantallet sitt betydelig. Da er det godt å ha en også betydelig lang venteliste på lur. I sommer skal tjenesten etter planen videre lanseres til det brede folk. Men først venter flere forbedringer takket være en nøye pilotering. Både digital og fysisk utvikling av tjenesten har krevd mye nytenking. Mange hypoteser har måttet testes.

– På mange måter har vi nærmest forsket i et år under piloten, og nå skal vi finjustere ytterligere. Det gjelder å hele tiden ikke la seg avlede for mye av det store mulighetsrommet vi har, legger Eirik til avslutningsvis.

https://pafyll.com