Skyggemennesker

Målgruppen for et attføringstilbud er veldig differensiert. Alle har sin helt personlige grunn for å kommet i akkurat denne situasjoen. Vår oppgave var å finne et budskap som fremsto som relevant, uavhengig av mottakers historie og bakgrunn.

35203 a12ed original
35204 fe261 original
35205 40091 original
35206 d0854 original
35207 83940 original