Svart arbeid kontra spleiselag

Et i utgangspunktet lite engasjerende tema ble interessant så snart elevene fikk se konsekvensen av egne holdninger.

58036 96560 original

Hvert år besøker Skatteetaten elever over hele landet for å forebygge svart arbeid. Dette er et prioritert og viktig arbeid hos Skatteetaten for å skape forståelse for nødvendigheten av å registrere og oppgi inntekt. 
Sammen med eksperter fra Skatteetaten utviklet Hyper en 90 minutter lang interaktiv presentasjon for videregående elever. Læringsopplegget gjennomføres på to skoletimer og foredraget inkluderer animert film og interaktive oppgaver.

– Temaet er i utgangspunktet tungt å fordøye og lite engasjerende for skoleelever. Vi var opptatt av å utvikle et opplegg som skapte engasjement fra starten av og som gir en grunn til å følge med hele veien, sier ansvarlig rådgiver Knut Sverre i Hyper.


– Løsningen ble at vi ved oppstart gjør elevenes mobiler om til mentometerknapper, og lar deres svar og holdninger forme presentasjonen. Presentasjonen fjernstyres av en applikasjon spesialsydd til Skatteetatens veiledere og lar elevene se, kanskje for første gang, hvor mange kroner klassens holdning ville unndratt fra statsbudsjettet. Videre hvor mye som ville forsvunnet hvis deres holdninger var gjennomgående i landet. Samt hvilke konsekvenser det kunne fått. Eksempelvis hvilke velferdsgoder som ville forsvunnet, og hvor mange av dem som hadde mistet skoleplassen. Og en hel del andre ting, forklarer AD Kristian Haukland i Hyper.


– Det viser seg, ut ifra et datagrunnlag på foreløpig litt over 40.000 svar, at ungdommene endrer holdningene sine når de får se konsekvensene av dem. Og som en bonus: All innsamlet data lagres slik at vi kan se utvikling over tid. Og dermed hvor det må iverksettes tiltak i fremtiden, avslutter Sverre.

Involverte byråer

Hyper logo KF

Hyper