Takker for oppmerksomheten med hodeløs sjåfør

Statens vegvesen og Los & Co fortsetter kampanjen som skal gjøre oss klar over hvor farlig uoppmerksomhet kan være. Nå med hodeløs sjåfør i hovedrollen.

Tre av 10 dødsulykker i trafikken skjer på grunn av uoppmerksomhet, viser tall fra Statens vegvesens ulykkesanalyser. I den siste kampanjen handler det om faren ved å ikke ha hodet med seg, bokstavelig talt.

Egne tanker

Det er ikke bare det du gjør, ser og hører som kan ta oppmerksomheten din bort fra kjøringen, men også det du tenker og føler.

– I første fase av kampanjen fokuserte vi på oppmerksomhetstyver som å fikle med mobilen, eller spise mens du kjører, sier rådgiver Christin Elvegård i Los & Co.

– Nå viderefører vi kampanjen «Takk for oppmerksomheten» med å gjøre folk klar over hvor lett det er å bli mentalt «borte» bak rattet, og hvor farlig det kan være.

Den mentale uoppmerksomhet kan forsinke reaksjonsevnen din, og dermed øke ulykkesrisikoen.

– Det holder ikke å bare ha øynene på veien, du må også ha hodet med deg. Når vi forsvinner inn i tanker eller drømmer, er vi ikke klar over det selv. Det viktigste vi kan gjøre er derfor å bli bevisste på at det kan skje, og øve på å gi kjøringen din fulle oppmerksomhet, sier Rita Aarvold i Statens vegvesen.

Hodeløs film

Los & Co har utviklet den nasjonale trafikksikkerhetskampanjen om oppmerksomhet, etter at byrået vant anbudskonkurransen i 2017. Mens fjoråret fokuserte på fysiske distraksjoner bak rattet som mobil, sminking, mat og drikke, var det hakket mer utfordrende å skape et forståelig bilde på den mentale uoppmerksomheten.

– Når vi jobber med holdningskampanjer som skal treffe bredt, er det viktig å ligge nær hverdagen til folk. Kampanjeformuleringen «takk for oppmerksomheten» bygger en ny og dypere mening inn i et begrep som er kjent og nært. Vi så en lignende mulighet i å puste liv i munnhellet «å ha hodet med seg», sier kreatør Carina Laurhammer.

– Dette handler om hverdagen vår, og hvis du kjenner deg igjen i filmene, har vi lykkes. Vi har alle opplevd at vi ikke har hodet med oss bak rattet. Vi ville fortelle om dette med et grep som vekker oppmerksomhet og griper oss emosjonelt. Pekefinger-kampanjer virker ikke, men samtidig må vi tørre å si noe viktig på en måte som gjør at budskapet sitter i.

Kampanjens hovedelement er filmer for TV og YouTube, utviklet i samarbeid med produksjonsselskapet Heimlich, ved regissør Stefan Faldbakken og produsentene Knut Jensen og Kristian Hajdu. Temaet oppmerksomhet diskuteres også i en rekke kunnskapsbyggende filmer med hjerneforsker Gry Fluge Vindedal, også produsert av Heimlich, samt en serie radiospotter utviklet i samarbeid med Sagveien Resort og regissør Jon Iver Helgaker.

Kampanjen kan følges på Facebook.

Radispot 1

93650-658e6-original.mp3
Last ned

Radiospot 2

93651-5be8a-original.mp3
Last ned

Radiospot 3

93652-ef5bd-original.mp3
Last ned