Taushet tar liv

Det skal bli lettere for utenforstående å dele sin bekymring dersom de mistenker vold i nære relasjoner.

Et partnerdrap kommer sjelden som lyn fra klar himmel. I hele syv av ti tilfeller er det rapportert utstrakt vold i forkant, og målet med den nye kampanjen fra Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet er å gjøre det lettere for utenforstående å dele sin bekymring om de mistenker noe.

– Det finnes eksempler på naboer som har meldt i fra og sannsynligvis avverget drap, men for mange kan føles vanskelig å melde i fra til utøvende myndigheter som politi eller barnevern på bakgrunn av en mistanke. Hvis folk får muligheten til å dele sin bekymring, anonymt om ønskelig, og få råd og veiledning av personell med erfaring fra slike saker, så tror vi at terskelen blir lavere for å bryte tausheten, sier Maj-Christel Skramstad fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Kampanjen går hovedsakelig i sosiale medier og har allerede skapt reaksjoner. På lanseringsdagen publiserte VG en større nyhetssak om kommunenes arbeid mot partnervold med referanse til kampanjen og intervju med Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Saken kan forøvrig leses her.

Taushettarliv.no