Tiåret vi har gått inn blir avgjørende for verden!

KLP starter det nye tiåret med å minne oss på at det nytter å kjempe.

95644 fcdb7 original
95645 6478f original

– KLP har i mange år ligget i front og jobbet systematisk med å bruke pensjonskapitalen til å påvirke til en bedre samfunnsutvikling, men vi har til nå ikke løftet det frem i vår profilkommunikasjon. Tiåret vi går inn blir avgjørende for verden og vi ønsker å fortelle om våre erfaringer med å jobbe med klimautfordringene for å vise at det nytter, sier Pia Fiskvik Karfjell, Marketingdirektør i KLP.

Budskapet i kampanjen er håp

– Vår erfaring er at det nytter å gjøre noe. Rett og slett fordi vi påvirker hverandre og fordi mennesker som vil utrette noe slår seg sammen og får til mer i felleskap. Vi ser det hos andre investorer, i næringslivet, kommuner og land i mellom. Og vi vet at det samme gjelder mellom naboer, familie og venner. Det vi trenger nå er flere som handler, så vi kan bidra til å skape det momentumet vi trenger. Og det er det vi ønsker å bidra til med vår kommunikasjon, fortsetter Gro Myking, Konserndirektør Kommunikasjon og Marked.

De unge har alltid hatt rett

– Unge i dag bekymrer seg mer for klima og miljøet enn noe annet. Mer enn kjærlighet, jobb, utdannelse, krig og terrorisme. Vi ser det daglig i media, og det ble dessuten tallfestet av Opinions UNG-undersøkelse i 2019 og da var det naturlig å ta dette på alvor når vi utviklet denne viktige kampanjen i samarbeid med KLP, forteller teamet i Anorak som står bak kampanjen.

Bacon har produsert filmen med Jeppe Rønde på regi.

Andre involverte