Trondheim har et holdningsproblem

Mange vil endre Trondheim, men få vil endre seg selv!

Trondheim vokser raskt og er i ferd med å bli en storby. Det krever at vi må legge til rette for morgendagens samfunn – i god tid før det blir krisehåndtering. Konsekvensen er at innbyggerne må endre transportvanene sine. Det er det ikke alle som liker, forstår eller vil.

Miljøpakken har forpliktet seg til at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser. HK Reklamebyrå fikk utfordringen med å kommunisere dette til byens befolkning. Uten å bruke pekefingeren.

Holdning og handling

Selvpersepsjonsteori hevder at holdninger ofte er en konsekvens av atferd. Dersom dette stemmer for bilkjøring, er det mange som bruker mye krefter på å rettferdiggjøre at de må kjøre. Løsningen ble en kampanje som skal skape forståelse og gi folk et argument for at det er andre der ute som MÅ kjøre – litt mer enn meg: Noen må kjøre – må du?

Gjennom et langsiktig strategisk arbeid er det nå en realitet at flertallet i Trondheim mener at vi må endre transportvanene våre. Og antallet som går, sykler og busser vokser for hver dag.

Kampanjen besto av onlinefilm for YouTube, Facebook og Instagram, Google Display-annonser, utendørs plakater og kinofilm.