True Crime?

I noen land er det fremdeles kriminelt å være homofil, og det skal lite til for å bli kastet i fengsel. Hva må du begå i Norge for å få tilsvarende straff?

90019 72914 original