TRY Design bak Hafslund Ecos nye visuelle identitet

Den nye identiteten rommer over 100 år med stolt industrihistorie og viser retning for kraftkonsernets ambisiøse visjon for Norge.

Hafslund Eco har gjennomgått en rekke strukturelle endringer de siste årene. De to største er fusjonen mellom Hafslund og E-CO Energi i 2018, og etableringen av krysseierskapet med Eidsiva Energi i 2019. Fra å være kjent som blant annet nettselskap og strømsalgsaktør med utstrakt kundekontakt med flere hundre tusen kunder, er selskapet i dag en ren kraftprodusent og pådriver for innovasjon og utvikling innen elektrifisering.

Stolt historie

Selv om Hafslund Eco i dagens form kun har eksistert i noen år, rommer selskapet en lang og stolt historie. Helt siden 1892 har Hafslund Eco vært med på å forme fremtiden.

Kommunikasjonssjef Mathias Reierth i Hafslund Eco forteller at selskapet har vært igjennom store endringer de siste årene. I tråd med ny strategisk retning så man at tiden var inne for å utvikle en ny visuell identitet som står bedre til mål og ambisjoner.

– Vår nye visuelle identitet har flere viktige oppgaver. Den skal selvsagt hjelpe oss til å kommunisere bedre med våre viktigste interessenter. Samtidig skal den bidra til å få en helt ny organisasjon til å føle seg som ett lag. Hafslund Ecos samfunnsoppdrag spiller seg ut på ulike måter, enten det handler om å sikre stabil tilgang på fornybar kraft eller å utvikle start-ups som kan sette fart på elektrifiseringen av samfunnet. Identiteten skal derfor også gi rom både til det solide og ærverdige, og det litt sprekere og innovative. Denne dualiteten synes vi er godt ivaretatt, sier Reierth.

2 HECO
3 HECO
4 HECO
5 HECO
6 HECO
7 HECO

Han forteller at tilbakemeldingene fra kolleger i hele organisasjonen tyder på at man har lyktes med oppgaven.

– I utformingen av identiteten har vi vært opptatt av å hente inspirasjon fra det som står oss nært, og som er naturlig for oss. Med 80 kraftverk spredt over store deler av Norge, er det naturlig å hente inspirasjon fra vann, foss og fjell. Forståelig nok medfører endring av logo og identitet ofte en del motstand, men hos oss ble den nye identiteten i all hovedsak svært godt mottatt allerede fra lanseringsdagen. Det skyldes nok både at produktet er godt gjennomarbeidet, men også at vi har lykkes i vår tilnærming til implementering. Nå, noen måneder senere, har til og med noen av dem som var mest skeptiske «innrømmet» at de liker den nye identiteten svært godt, sier Reierth.

Hafslund Eco casefilm.

Nye horisonter

Designrådgiver Tonje Jæger i TRY Design forklarer at utgangspunktet for rebranding-oppgaven var klar: Den nye identiteten måtte ha lang levetid og fungere godt på alle flater.

– Vi utviklet konseptet «Nye horisonter». Våre designere har prøvd å oversette visuelt at både Hafslund, Eco og andre innfusjonerte selskaper har hatt en sentral rolle i å forme samfunnet vi i dag lever i. Samtidig har selskapet et klart mål om å fortsette å forme Norge i fornybar retning. Vi har derfor forsøkt å skape en identitet som er i bevegelse og som skapes mens man ser på den. Det vil si at den har et alltids tilstedeværende moment og en dynamikk, men med en sterk visuell link til der alt kommer fra, nemlig det norske landskapet.

Hun forteller at selve logosymbolet kan gi assosiasjoner til en speiling av en demning og landskapet som omgir oss, i både fysisk og overført betydning.

– Det er designet for å fungere godt på tvers av fysiske, trykte og digitale flater, og ha potensiale for animasjon. Fargepaletten kommer fra horisonten, med kjølige turkistoner fra bre, fjell, vann og luft. Den har også en varm kontrastpalett inspirert av soloppgangen som representerer morgendagen og fremtiden.

9 HECO
10 HECO

Involverte

M

Mathias Grønhaug Reierth

Ansvarlig hos kunde

P

Per-Arne Torbjørnsdal

Ansvarlig hos kunde

P

Per Storm-Mathisen

Ansvarlig hos kunde