Trygghetsalarm på sjøen

Redingsselskapet ønsket i 2013 å få utviklet en applikasjon for sjønavigasjon, formidling av «Det gode sjøliv» og en nødmeldingsfunksjon.

46846 bb124 original
46849 a23b5 original
46852 bf7bc original
46855 37230 original

Arbeidet er et samarbeid mellom i-Sea, UX-Lab og Design Container.

Tjenesten retter seg mot fritidsbåteiere over hele Norge.
Innholdet baserer seg på navigering og ruteplanlegging i kart,
sikkerhet om bord på båt, samt de gode opplevelsene man får på
sjøen. Ved behov for assistanse eller i nødstilfeller kobler tjenesten seg opp mot en nød sentral og får kontakt med Redningsselskapet.
Et eget grensesnitt ble utviklet for redningssentralen og ombord på
Redningsselskapet sine skøyter. Tjenesten fungerer fungere på både iOS
og Android.

Prosess

Prosjektet begynte med datainnsamling, hvor grunnlaget for innhold og
konsept skulle avdekkes. Det ble utført dybdeintervjuer av
fritidsbåteiere i Oslo for å avdekke bruk av liknende tjenester og
eventuelle nye behov. For å avdekke eventuelle demografiske forskjeller
i målgruppen, ble det arrangert fokusgrupper i Bergen, Kristiansand og
Florø, med fritidsbåteiere og mannskap fra de lokale skøytene fra
Redningsselskapet.

Behov ble evaluert, omformulert til krav og skissert som prototyper med
penn og papir. For å sikre at det ferdige produktet var enkelt å ta i
bruk og imøte- kom de behov som vi tidligere avdekket, ble det
gjennomført brukbarhetstester, i flere iterasjoner, av alle funksjoner
og skjermbilder med virkelige brukere før designet ble ferdigstilt.

Løsningen

Ved å ha en sterkt brukersentrert tilnærming til hele prosessen,
utviklet vi en løsning som alle i målgruppen ønsket og umiddelbart
klarte å ta i bruk. Vi ønsket å fokusere på, og forsterke, «Det gode
sjøliv» og alt det positive med å være på sjøen. Å presentere
relevant informasjon om hva som befinner seg i nærheten, både på land
og vann, enkel kart navigering og den beste vær- tjenesten, gav vi
brukeren en innholdsrik og spennende applikasjon.

Tjenesten gir også en økt trygghet på sjøen ved å vise at
Redningsselskapet er med deg på turen gjennom en assistansefunksjon,
samt opplæring i sjøvett. Ved behov for assistanse sender tjenesten
brukerens posisjon automatisk til redningssentralen for hurtigere
respons ved uttrykning.


Involverte byråer

50709 52baa original

Design Container