Velg fritt

Ikke alle vet at du fritt kan velge taxiselskap når du kommer til en holdeplass. Det akter Schjærven å gjøre noe med.

17172 8903e original
17173 85825 original

Med andre ord blir det som å handle i en vanlig butikk: De dårligste varene blir liggende. Eller stående.

Schjærven Reklamebyrå står bak kampanjen, som starter i dag.

Brødteksten, med overskrift «Den kalde krigen», lyder som følger: «Kampen om passasjerene. Der du bestemmer hvem som vinner. Du kan nemlig velge taxi i køen når du kommer til en drosjeholdeplass. Skulle valget ditt skape protester fra andre sjåfører, så ta dette med knusende ro. Du er i din full rett. Butikk er butikk; de dårligste varene blir liggende. Eller stående.»

Team på jobben er Øivind Eide, Espen Skrolsvik, Vidar Singh og Karl Nystøyl. Kreativ leder Øistein Borge, prosjektledere Hege Utaker og Marlene Rasmussen, konsulent Ole Marius Simonsen. Foto/retusj: Billy Bonkers.

Involverte byråer

95774 8fa3b original

Schjærven Reklamebyrå