Verdifulle generasjonsmøter

Livsglede for Eldre søker flere barnehager med ny film fra Something Good.

Organisasjonen Livsglede for Eldre jobber for at alle eldre skal ha en meningsfull hverdag.

– Et av tiltakene våre er Livsgledebarnehager, som tilrettelegger for generasjonsmøter mellom barnehagebarn og beboere på eldreinstitusjoner. Disse møtene er svært verdifulle for både barna og de eldre, derfor ønsker vi nå at flere skal få muligheten til å oppleve dette, sier kommunikasjonssjef Stian Bakke.

93266 18bb5 feature

– For oss var det viktig å få frem den gleden og energien som oppstår under besøkene, men også kunnskapsformidlingen som skjer dem imellom. Det er jo stor forskjell på hvordan barn og eldre reflekterer over livet, og vi kan lære noe av begge. For å få frem dette, utviklet vi like godt et eget kortspill som vi kalte for «Generasjonsmøter». Spillet skal bidra til å skape den gode samtalen og tanken er at kortspillet skal brukes som et hjelpemiddel for barnehagene og skolene som deltar i etterkant, forteller AD Charlotte Blomsterpotte Nicolaysen.

– Konseptet Livsglede for Eldre er ennå relativt ukjent, men blant de som kjenner til organisasjonen, er tilbudet svært godt mottatt. Med denne filmen ønsker vi å gjøre Livsglede for Eldre enda mer synlig, slik at flere blir kjent med den fantastiske jobben de gjør og får muligheten til å bidra, avslutter AD Mariann Lunde.

For å skape enda flere gode møter mellom barn og eldre, er det mulighet for å melde på sin barnehage her: livsgledebarnehage.no.