Vestvendte boards for Sunshine Valley

Det selges stadig mer tørket frukt i Norge. Da Sunshine Valley skulle ut med sin første reklamekampanje, valgte de å vende pakningen mot vest i skreddersydde utendørsboards. WAL står bak kampanjen.

Sunshine valley boards aug 22 004