Vi bygger Lillehammer. I kode

SNC-Lavalin Atkins ønsket å sette fokus på velferdsteknologi. Dette ble utgangspunktet for en av de større filmproduksjonene Nucleus har gjort.

Vi bygger Lillehammer. I kode.

Som en stor aktør inn mot offentlig sektor og utvikling av morgendagens IT-løsninger har SNC Lavalin Atkins et økende behov for synlighet og kjennskap i markedet som en teknologibedrift. I den anledning ønsket de å sette fokus på velferdsteknologi, gjennom å vise frem en av deres største kunder, Lillehammer.

– Kommuner landet rundt har et behov for å se på andre måter å tilnærme seg samfunnsutfordringer i fremtiden på, og da spesielt eldrebølgen. Utviklingen av teknologi er løsningen for hvordan kommuner skal kunne tilby like gode tjenester som før, på denne måten sparer kommunen penger, samtidig som man ivaretar hver enkelt beboer på en best mulig måte i deres eget hjem, forteller Kyrre Edquist-Hansen, Leder for kreativitet, distribusjon og innhold i Nucleus.

– Basert på denne innsikten ønsket vi å fortelle om det sosiale aspektet som velferdsteknologi tilføyer, og om hvordan plattformen fra SNC Lavalin Atkins tilgjengeliggjør dette for Lillehammer kommune. Ved å spille på emosjonell kommunikasjon, lagde vi filmen som viser hva velferdsteknologi kan gjøre for våre eldre, våre barn og våre innbyggere, forteller Christian Søgaard, som jobbet med regi og manus på filmen.