Vi vet du vil

Enova er et foretak under Olje- og energidepartementet som jobber med energiomlegging- og effektivisering. Industrien har det største potensialet. Denne jobben er en henvendelse til beslutningstagere i industrien.

23725 519fb original