– Vi vil ha et giverkonsept verden ikke har sett før!

Overskriften på denne artikkelen er rett og slett briefen Utviklingsfondet ga til Good Morning Naug.

94605 22365 original
94606 9b98e original
94607 2a930 original

Her kommer et lite tips til kunder som har lyst til å få et reklamebyrå til å stå på hodet: Vis at du er villig til å gå hele veien og utfordre normen i din kategori. Hvis briefen i tillegg handler om at du får lov til å bli med hele veien fra tjenesteutvikling til lanseringskampanje, så er du halvveis til å få en statue i resepsjonen.

Jon Wang i Utviklingsfondet, hadde helt klart fortjent en statue, sier strategisk rådgiver Eldar Skylstad. – Ikke bare utfordret han oss, men han har bidratt som en integrert del av teamet her i byrået hele veien. Tro det eller ei, men det er da man skaper de beste resultatene.

Ikke finansiert over statsbudsjettet

Jobben Skylstad snakker om er lanseringen av et helt nytt giverkonsept for Utviklingsfondet. Innsikten viste at Utviklingsfondet hadde vært for usynlige, men også at de hadde et navn som spente litt ben på dem selv.

– Vi hadde en hypotese om at folk oppfattet Utviklingsfondet som noe som ble finansiert over statsbudsjettet. Et navn som havner inn i samme fortolkning som Oljefondet eller Folketrygdfondet. Da er det jo ikke noe som vi som privatpersoner trenger å forholde oss til eller som vi noen gang tenker på at vi skal gi penger til.

– Og dette er jo altså helt feil, smetter Jon Wang inn. – Størsteparten av vår finansiering kommer fra store donorer som Norad og Operasjon Dagsverk, men for å virkelig vokse er vi helt avhengig av private givere. Og vi har definitivt ambisjoner om å vokse. Vår modell med å finansiere opp konkrete prosjekter i samarbeid med lokale organisasjoner, har vist seg å fungere svært godt, og mulighetene for å komme inn i nye prosjekter, står i kø. Hvis vi bare får folk med da.

– Skal vi få folk med på bistandsarbeid har vi stor tro på å skape nærhet og engasjement. Å være passiv giver fungerer til dels når det kommer til nødhjelpsarbeid, men for organisasjoner som jobber langsiktig med utviklingsarbeid er det langt vanskeligere å få folk til å engasjere seg og åpne lommeboka. Skal man skape resultater, må man klare å skille seg ut og gi en tydelig verdi tilbake til kunden, sier Eldar Skylstad.

Endret hele språket

Det vi gjorde i første omgang var rett og slett å endre hele språket. Vi så nemlig at det lå en stor mulighet i å snu litt rundt på ordet «fond». Ved å hente det inn i en finansiell kontekst og begynne å snakke finansspråket, så vi at det skjedde noe spennende. Du gir ikke lenger penger til et godt, men udefinert formål, du investerer i konkrete prosjekter. Du er ikke lenger én giver, du er en utviklingsinvestor. Pengene dine blir ikke lenger bare «borte» i et stort maskineri, de gir avkastning over tid.

Tidligere Good Morning-partner Petter Gulli har vært med i prosjektet som strateg og tekstforfatter, også etter at han valgte å bli gründer i 12YEARS.

– Med denne språklige og strategiske snuoperasjonen, gjør vi det lettere for folk å følge med på prosjekter de støtter, og se hvordan de faktisk utvikler seg over tid. Som utviklingsinvestor ser du riktignok aldri pengene dine igjen, og får heller ingen direkte del av avkastningen, men når du ser resultatene av investeringen din, tror vi dette også vil oppleves som en veldig god emosjonell «return on investment».

Eirik Fjellaksel har holdt i den digitale delen av jobben.

– I denne jobben var det ikke nok å få opp en vanlig hjemmeside, vi har tenkt kundereise og hvordan vi burde sette opp det digitale økosystemet hele veien. Ikke minst hva som skjer etter at man har tegnet seg som investor, er viktig. For investorer må jo holdes godt oppdatert og bli fulgt opp hele veien. Ser de god avkastning, vil de jo gjerne investere mer.

Good Morning Naug har holdt i denne prosessen hele veien fra innsikt til produktutvikling og laget kommunikasjonskonsept, webdesign og lanseringskampanje. I tillegg har de vært rådgivere på hvordan det digitale økosystemet bør være rigget. I tillegg har Profundo og Noop stått for back- og frontendutvikling. Prosjektleder i Good Morning Naug har vært Kristin Lien og Tone Næss har vært designer både på web og print.