2020: Det største tapet i annonsemarkedet siden finanskrisen

2020 vil gi det største fallet i annonsemarkedet siden finanskrisen. Sammenlagt forventes reklameinvesteringene å reduseres med nesten 1,5 milliarder NOK i løpet av 2020, noe som tilsvarer et tap på 7 prosent i forhold til 2019. Omsetningen totalt blir dermed på 19,7 miliarder NOK.

På MBLs webinar om annonsemarkedet under COVID-19, presenterte IRM sin kommende prognose for annonsemarkedet 2020-2021. IRM kartlegger reklameinvesteringene i Skandinavia og gir tall for den løpende utviklingen og prognoser. IRMs tall for andre kvartal er nedslående, og de totale medieinvesteringene falt med drøye 17 prosent i forhold til andre kvartal 2019.

– Medieinvesteringene er veldig flyktige i kriser, det ser vi når vi kikker på den historiske utviklingen både i Norge og i andre land. Annonser er forholdsvis enkle å kutte ned på for bedrifter. Derfor er ikke utviklingen i andre halvår veldig overraskende, sier Madeleine Thor, administrerende direktør i IRM.

Madeleine Thor foto

Madeleine Thor, administrerende direktør i IRM.

Rask gjenoppretting

I tredje kvartal hadde markedet en rask gjenoppretting, tapet utgjorde bare 4 prosent i forhold til tredje kvartal 2019.

– Det som først og fremst skiller seg ut i tredje kvartal er den raske gjenopprettingen av markedet. For mange annonsører har pandemien betydd en raskere digital omstilling, og det bekreftes av tallene for tredje kvartal, sier Thor.

I prognosen for 2020-2021 poengterer IRM at tallene er mer usikre enn ved en vanlig prognose. Utviklingen av pandemien og samfunnets restriksjoner blir fortsatt avgjørende framover.

– Dette er den mest dramatiske tiden jeg har opplevd siden jeg begynte som administrerende direktør i IRM for åtte år siden. Vi kan konstatere at hvert kvartal brakte nye vendinger i markedet. Og vi kan nå se at de digitale investeringene fortsetter å gå sine egne veier og lede den raske gjenopprettingen av markedet, sier Thor.

Gode nyheter

Når det gjelder gjennopprettingen av markedet, er det allerede noen gode nyheter. IRMs prognose viser at markedet i 2021 vil komme tilbake til positiv vekst. IRMs prognose indikerer at markedet kan vokse med rundt 7 prosent. Det er viktig å merke seg at selv om markedet vokser, vil det ikke komme seg helt til 2019-nivå. IRMs estimat for det totale annonsemarkedet i 2021 er imidlertid bare 100 millioner kroner under markedsnivået i 2019.