ANTI skal forsterke Trondheimsregionen

Byrået skal hjelpe Visit Trondheim med å utvikle en ny merkevareplattform og identitet.

DSCF1221 P Sx
Fra venstre: Malene Kleive (Visit Trondheim), Tom Morgan (ANTI Bergen), Tanja Holmen (Visit Trondheim), McKenna Starck (Visit Trondheim), Stian Ward Bugten (ANTI Trondheim), Meghan Beaton (ANTI Bergen), Robert Dalen (ANTI Trondheim + Bergen) og Maja Lindseth (ANTI Trondheim).

Visit Trondheim er et destinasjonsselskap som tar sikte på å fremme Trondheim og regionen som et av de aller mest attraktive reisemålene i Norge, og de skal nå utvikle en ny identitet og merkevareplattform som bygger på de unike egenskapene Trondheim og regionen har.

Nå har de valgt ANTI Trondheim + Bergen som partner. Tidligere i år ble byrået tildelt «Best Use of Design» i City Nation Place sin internasjonale kåring sammen Visit Bergen, i konkurranse mot internasjonale storbyer som San Francisco, Baltimore, Birmingham og Vauxhall London.

– Vi er utrolig imponerte over måten ANTI har besvart anbudet på, hvordan de tenker overordnet strategi og kommunikasjon, og hvordan de jobber prosessuelt med hensyn til involvering av både tradisjonelle reiselivsaktører, men også andre aktører som er i behov av en tydelig merkevare for Trondheim. Det var også viktig for oss å velge et byrå som kunne levere på internasjonal erfaring og innsikt i kombinasjon med inngående kjennskap til lokale forhold, sier McKenna Starck, kommunikasjons- og markedsjef i Visit Trondheim.

– Visit Trondheim er avgjørende for utviklingen av Trondheim og regionen som destinasjon, og har allerede spilt en viktig rolle i å bringe Michelin til byen. Den nye identiteten vil bli brukt i og mot lokale, regionale, nasjonale og internasjonale markeder, og må ta de ulike perspektivene i betraktning. Lokke besøkende og lokalbefolkningen til å utnytte det Trondheim har å tilby, og for de som bor i byen til å utforske regionen rundt, sier Stian Ward Bugten, partner i ANTI Trondheim.

Om ANTI

ANTI har kontorer i Trondheim, Bergen, Oslo, og Hamar, og ble nylig kåret til Årets Markedsfører sammen med Britannia Hotel i regi av Trondheim Markedsforening 2020. Byrået fikk utmerkelsen European Design Agency of the year 2020 av European Design Award.